Font Size

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Környezeti nevelés

Környezeti nevelés az óvodás korosztálytól a felnőttekig. Iskolában, terepen, fesztiválokon. Bővebben

Megújuló energiák

Energetikai tanúsítás, hőkamerás vizsgálat, tanácsadás, tervezés, bemutató az Ökoházban. Bővebben

Környezeti tanácsadás

Hol adható le használt sütő zsiradék?Környezei kérdése van? Ha nem tudja hová forduljon, keressen minket!

Slovensko

Združenie kultúry životného prostredia v Ostrihome
(Esztergomi Környezetkultúra Egyesület)

O nás
(Egyesületünkről)

Naše združenie bolo založené v roku 1994, je významne verejnoprospešnou organizáciou. Zakladatel'mi združenia boli študenti, učitelia, lekári a technicky založení l'udia, ktorých zblížil spoznanie problémov týkajúcich sa životného prostredia a spoločné hl'adanie riešení.

Na základe toho, našim hlavným ciel'om je:

 • environmentálna výchova a sformovanie názorov
 • sprevádzkovanie environmentálnej poradenskej kancelárie
 • propagáciu obnovitel'ných zdrojov energie

Ďalej pokladáme za našu dôležitú úlohu zaoberat' sa s problematikou odpadov, ďalej propagáciu zdravej životosprávy, civilnú kontrolu podnikov a posilnenie civilnej spolupráce.

Hoci naše sídlo je v Ostrihome, niektoré naše programy presahujú hranice župy, ba aj hranice štátu. Ako členovia Siete environmentálnych poradenských kancelárií, od roku 1997 sprevádzkujeme našu environmentálnu poradenskú kanceláriu pre verejnost' v župe Komárom-Esztergom.

Spolupracujeme s miestnymi a celoštátnymi mimovládnymi organizáciami, inštitúciami, samosprávami, školami a miestnymi orgánmy štátnej služby.

Poslanie
(Küldetésünk)

Naším poslaním je uvedomit' si sebazničujúci charakter vzorov myslenia a správania nášho súčasného sveta a ich charakter zničujúci životné prostredie, oživit' túžbu po zmene, predstavit' udržatel'nú a ekologickú alternatívu, a nakoniec vytvorit' spoločnost', ktorá slúži základom realizácie zmien.

V záujme toho:

 • usporiadame programy pre škôlky a školy, výstavy a prednášky na tému ochrany životného prostredia
 • prevádzkujeme environmentálnu poradenskú kanceláriu
 • v Ostrihome čaká návštevníkov naša ekozáhrada a ekotechnický predvádzací dvor
 • zbierame a šírime informácie o stave životného prostredia
 • usporiadame rôzne akcie a kampane z príležitostí významných dní v ochrane životného prostredia
 • pripomienkujeme rozhodnutia týkajúce sa životného prostredia
 • usporiadame školenia o domácej výrobe solárnych panelov
 • podporujeme rozšírenie obnovitel'ných zdrojov energie, energetickú účinnost'
 • kontrolujeme činnost' podnikov z hl'adiska ochrany životného prostredia
 • v záujme dosiahnutia našich ciel'ov spolupracujeme s inými mimovládnymi organizáciami, úradmi a médiami

Ekotechnická predvádzacia záhrada
(Őkotechnikai bemutatókert)

Našu ekotechnickú záhradu sme vytvorili na kedysi zanedbanom území plnom odpadov, kde nadnes už regenerovaný prírodný ekosystém ponúka ideálne podmienky pre environmentálnu výchovu. Záujemcov čakajú popri kompostovisku a záhrade liečivých rastlín rôzne ekotechnické zariadenia: solárny panel, veterné koleso, solárna pec. Popri usporiadaní vlastných podujatí združenia záhradu navštevujú aj školské skupiny.

Environmentálna výchova
(Környezeti nevelés)

Usporiadame programy pre škôlky a školy a rôzne prednášky pre dospelých. Spolupracujeme na environmentálnych programoch letných táborov. V rámci nášho programu s názvom „Skrot'me žihl'avu“ oboznámime deti s liečivými rastlinami, v našej Ekozáhrade sa deti môžu stretnút' so živou prírodou v jej prirodzenom prostredí a s ekologicky šetrným spôsobom života. Pripravujeme školské výstavy, usporiadame sút'aže, kvízy na tému ochrany životného prostredia.

Environmentálna poradenská kancelária pre verejnost'
(Lakossági Környezeti Tanácsadó Iroda)

 • ak zbadáte zničenie životného prostredia
 • ak ste zvedavý na stav životného prostredia
 • ak by ste chceli niečo spravit' v prospech vášho životného prostredia
 • ak hl'adáte literatúru v environmentálnych témach
 • ak máte záujem o náučnú prednášku
 • ak by ste chceli žit' ekologicky šetrným spôsobom
 • ak máte nebezpečný odpad z domácnosti
 • ak ste zvedavý na vlyvy na životné prostredie ohrozujúce vaše zdravie
 • ak potrebujete pomoc v inej záležitosi, týkajúcej sa životného prostredia

Obrátte sa na našu kanceláriu!

Adresa: Esztergom (Ostrihom),Rákóczi tér. 2-4.
Tel.: +36-33/400-150
Po-Pi: 10:00 - 16:00 h

Zelená energia
(Zöld energia)

V rámci nášho programu poskytujeme informácie o obnovitel'ných zdrojoch energie, o obnovitel'ných produktoch a možnostiach. Dávame rady, ako môžeme našu domácnost' vytvorit' energeticky úsporne. Usporiadame školenia na domácu výrobu solárnych panelov a požičiavame náučné publikácie, knihy pre záujemcov.

Prijímanie nových členov
(Tagfelvétel)

Naša organizácia je otvorená pre všetkých záujemcov, jedinou podmienkou je láska k prírode a environmentálna uvedomelost'. Naši členovia sú pravidelne informovaní prostredníctvom písanej a elektronickej spravodaji o udalostiach združenia, do ktorých sa môžu zapojit' ako dobrovol'níci alebo účastníci. Výška členského je 200,- Ft za rok.

Srdečne Vás vítame, ak chcete niečo udelat' v prospech vášho životného prostredia!

Esztergomi Környezetkultúra Egyesület
(Združenie kultúry životného prostredia v Ostrihome)

Hungary, 2500 Esztergom (Ostrihom)
Zamárd u 11275 hrsz.
Tel./Fax: +36-33/400-150
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.ekoku.hu

Podporte naše združenie s 1 % vašej dani!
Naše daňové identifikačné číslo: 18603378-1-11

Itt van: Slovensko

Küldetésünk

"Küldetésünk tudatosítani jelen világunk gondolkodási és magatartási mintáinak ön-és környezetpusztító voltát. Fenntartható és zöld alternatívát kívánunk bemutatni, és segítünk közösséget létrehozni, mely alapjául szolgál a zöld változások megvalósításához. "

Kapcsolat

2500 Esztergom, Zamárd u. 11275 hrsz.
Tel./Fax:33/400-150
Mobil:20/968-04-06 
e-mail:info@kornyezetkultura.hu